ข่าวสารและบทความ

หน้าหลัก/ ข่าวสารและบทความ

โครงการช่วยเหลือขาดเแคลนน้ำใช้

POSTED ON 3 December 2018

 

CSR trip 2018 20 ครัวเรือน  ต่อท่อน้ำประปาแก่ชุมชนสามร้อยยอด “ท่อทน ท่อดี ท่อพีวีซีตราสามบ้าน” บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก (2012) จำกัด ณ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

 

เนื่องจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก (2012) จำกัด ได้ทำการสำรวจและตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวรโดยรอบหมู่บ้าน พบว่าผู้อยู่อาศัยจะใช้น้ำจากถังเก็บน้ำที่ อบต.ตั้งไว้ช่วยภัยแล้ง โดยผู้อยู่อาศัยต้องนำอุปกรณ์ไปใส่น้ำจากถังเก็บน้ำด้วยตนเอง หรือ ใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติ หรือ เจาะบ่อบาดาลใช้เองในบ้าน

 

ภายหลังจากการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ผู้อยู่อาศัยมีน้ำใช้ตลอดไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ มีการใช้น้ำในด้านการเกษตร เช่น พืชผักสวนครัว พืชไร่ที่ต้องใช้น้ำรดเป็นประจำ และ ชาวบ้านมีน้ำที่สะอาดใช้ ส่งผลให้ชาวบ้านมีสุขภาพที่ดีขึ้น

 

ระยะเวลาเริ่มโครงการ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561