ข้อต่อตรงลด Reducing Socket

฿ 3.70฿ 91.00

Clear

ความหนาบริเวณช่วงเว้น (Z) ต้องไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของความหนาต่ำสุดของท่อพีวีซีแข็ง ซึ่งมีชั้นคุณภาพและชื่อขนาดเดียวกันกับข้อต่อ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Additional information

เลือกขนาดมม.(นิ้ว)

20×18 (¾ x ½), 25×18(1 x ½), 25×20 (1 x ¾), 35×18 (1 ¼ x½), 35×20 (1 ¼ x ¾), 35×25 (1 ¼ x 1), 40×25 (1 ½ x 1), 40×35 (1 ½ x 1 ¼), 40×18 (1 ½ x ½), 40×20 (1 ½ x ¾), 55×18 (2 x ½), 55×20 (2 x ¾), 55×25 (2 x 1), 55×35 (2 x 1 ¼), 55×40 (2 x 1 ½), 65×18 (2 ½ x ½), 65×40 (2 ½ x 1 ½), 65×55 (2 ½ x 2), 65×20 (2 ½ x ¾), 65×25 (2 ½ x 1), 65×35 (2 ½ x 1 ¼), 80×55(3 x 2), 80×35 (3 x 1 ¼), 80×40 (3 x 1 ½), 80×65 (3 x 2 ½), 100×40 (4 x 1 ½), 100×55 (4 x 2), 100×65 (4 x 2 ½), 100×80 (4 x 3)