ท่อสีฟ้าปลายเรียบ PVC PIPE (BLUE)

฿ 42.00

PVC and Bell End Pipe

ท่อสีฟ้า (ตราสามบ้าน & ตรานกอินทรีย์ )

แบบปลายเรียบ

ท่อยาวท่อนละ 4.00 เมตร

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอก.17-2532

มีท่อบานปลายเป็นข้อต่อ (Bell end) จำหน่ายตามความต้องการของลูกค้า

ตัวเลขที่ระบุชั้นความดันของท่อ พี.วี.ซี. คือ ความดันสูงสุดที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรที่กำหนดให้สำหรับใช้งานได้ติดต่อกันเป็นเวลานานที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม