ท่อสีฟ้าแบบปลายบานธรรมดา BELL-END PIPES

฿ 42.00

PVC and Bell End Pipe

ท่อสีฟ้า (ตราสามบ้าน & ตรานกอินทรีย์ )

1.แบบปลายบานธรรมดา

– ท่อยาวท่อนละ 4.00 เมตร

– ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอก.17-2532

– ตัวเลขที่ระบุชั้นความดันของท่อ พี.วี.ซี. คือ ความดันสูงสุดที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรที่กำหนดให้สำหรับใช้งานได้ติดต่อกันเป็นเวลานานที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส

Additional information

Quality

5, 8.5, 13.5

เลือกขนาดมม.(นิ้ว)

18 (1/2), 20 (3/4)