ท่อสีฟ้าปลายปากระฆัง RUBBER RING SOCKET PIPE

฿ 220.00

Rubber Ring Socket Pipe

1.แบบปลายปากระฆัง

– ท่อยาวท่อนละ 6.00 เมตร

– ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอก.17-2532

– ตัวเลขที่ระบุชั้นความดันของท่อ พี.วี.ซี. คือ ความดันสูงสุดที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรที่กำหนดให้สำหรับใช้งานได้ติดต่อกันเป็นเวลานานที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม