ท่อสีฟ้า เซาะร่อง SLOTTED SCREEN PIPE

฿ 140.00

SLOTTED SCREEN PIPE

ท่อสีฟ้า (ตราสามบ้าน & ตรานกอินทรีย์ )

1.ท่อกรองพีวีซี ชนิดเซาะร่อง

– ท่อยาวท่อนละ 4.00 เมตร

– ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอก.17-2532

– ตัวเลขที่ระบุชั้นความดันของท่อ พี.วี.ซี. คือ ความดันสูงสุดที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรที่กำหนดให้สำหรับใช้งานได้ติดต่อกันเป็นเวลานานที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม