ท่อสีเหลือง Yellow uPVC Pipe

฿ 38.00

Yellow uPVC Pipe

ท่อสีเหลือง (ตราสามบ้าน & ตรานกอินทรีย์ )

– ท่อยาวท่อนละ 4.00 เมตร

– ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอก.216-2524

– มีท่อขนาด 3 นิ้ว(80) และ 4 นิ้ว(100) ยาวท่อนละ 6 เมตร  บานปลายเป็นข้อต่อ(Bell-End) 1 ข้าง และเจียรปลาย 1 ข้าง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม