ฝาครอบ Cap

฿ 3.00฿ 440.00

Clear

1. 1:T ให้ไว้เป็นคำแนะนำ
2. ค่า R ต้องมีค่าเท่ากับ 1 ถึง 3 มิลลิเมตร
3. ค่าความหนาบริเวณหัวต่อต้องมีความหนาต่ำสุดของท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.17-2532) ที่มีชั้นคุณภาพ และชื่อขนาดเดียวกันกับข้อต่อ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Additional information

เลือกขนาดมม.(นิ้ว)

18 (1/2), 20 (3/4), 25 (1), 35 (1 ¼), 40 (1 ½), 55 (2), 65 (2 ½), 80 (3), 100 (4), 150 (6)