สามทางวายลดบาง Reducing Y

฿ 75.00฿ 547.00

Clear

ขนาดทั่วไปของข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล

ข้อต่อพีวีซีแข็งประเภทที่ทำด้วยวิธีอัดแบบชนิดฉีด ชนิดต่อด้วยน้ำยา (ฉีดจากเครื่องจักร)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Additional information

เลือกขนาดมม.(นิ้ว)

65×55 (2 ½ x 2), 80×65 (3 x 2 ½), 80×40 (3 x 1 ½), 80×55 (3 x 2), 100×55 (4 x 2), 100×65 (4 x 2 ½), 100×80 (4 x 3), 100×40(4 x 1 ½), 150×80(6 x 3), 150×100(6 x 4)